Vitaliteit voor mens en organisatie

Door op managementniveau te kijken naar ziekteverzuim, werkplezier en tevredenheid, kun je tijdig bijsturen op het grote vlak en individuele werknemers coachen voordat er gaten ontstaan in de organisatie. 

“Een uitgevallen werknemer is een te laat opgemerkt signaal. Maar het is nooit te laat om bij te sturen.”

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Vergrijzing, online werken, nieuwe regels en langer doorwerken: zowel werknemer als werkgever moeten hierop anticiperen. In de eerste lijn is dat voor werkgevers meestal geen probleem. Nieuwe structuren, reorganisaties van teams, samensmelten van locaties, dat is de praktische kant die vaak goed te doen is.

Vervolgens komt de menselijke kant. Ingesleten patronen. Soms zelfs verhoudingen die al op scherp staan. Hoe fijn is het dan om een buitenstaander te betrekken die met objectieve blik en frisse aanpak de positieve beweging weer in gang zet? Een vitaliteitscheck kan die beweging in gang zetten, en met uitwerking op individueel en/of teamniveau creëer je daarna precies die positieve flow waardoor de organisatie kan doorgroeien naar een vitale organisatie.

Mijn missie

Het is mijn missie om te zorgen dat mensen en organisaties in beweging blijven. Daarmee creëer je als werkgever steeds nieuwe kansen, waardoor iedereen zijn volle potentieel kan benutten en nergens zwakke plekken ontstaan. In zo’n omgeving is automatisch meer ruimte voor werkgeluk en vitaliteit en stellen mensen zich minder afhankelijk op als het gaat om het faciliteren van hun werkplezier.

Eerste insteek

De eerste insteek is altijd een inventarisatie van de wensen en het onderzoeken van het probleem. Wat is er precies aan de hand? Waaraan is op managementniveau behoefte om op individueel te kunnen faciliteren in werkgeluk? Stagnerende medewerkers kosten de organisatie veel tijd en geld. Als je dáár de vinger op legt, wordt niet alleen de persoon geholpen maar leeft de hele organisatie op.

Aanpak

In een persoonlijk gesprek brengen we samen in kaart wat gewenste resultaten zijn. Mijn aanpak is mensgericht. Testuitslagen en assessments krijgen pas waarde door hun interpretatie en ook het kiezen van de geschikte instrumenten is een kunst op zich. Daarom werk ik graag met een gelaagd systeem, waarbij we zoveel mogelijk groepsgewijs werken, maar ook op individueel niveau interveniëren.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor mij heel belangrijk. Ik werk daarom het liefst samen met organisaties die ervoor open staan om loopbaanontwikkeling hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Organisaties die daadwerkelijk kansen scheppen, ruimte bieden en vrijheid creëren om hun medewerkers tot hun volle potentieel te laten groeien.

Voorbeelden

Teamleiders

In een training van 3 uur gaf ik leidinggevenden handvatten om vanuit een nieuwe rol te ondersteunen bij loopbaangesprekken. Het resultaat is niet alleen een verbeterde signaalfunctie, kostenbesparing en minder uitval maar ook een opener contact tussen managers en hun teamleden.

Management advies

Op managementniveau heb ik geholpen om ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers op de agenda te krijgen bij clustermanagers en interventies te bedenken die de gewenste ontwikkeling ondersteunen.

Werkgeluk en vitaliteit

Op individueel en teamniveau heb ik trajecten verzorgd van drie of vier dagdelen om bewustwording en zelfkennis te vergroten. Daarna kon ik geanonimiseerd rapporteren waar in deze functiegroep nog meer overkoepelende behoeften naar boven waren gekomen. Zo groeit de organisatie gelijk mee.

Over mij

Voordat ik voor mezelf begon, heb ik ruim tien jaar ervaring opgedaan met het afnemen van assessments, werving & selectie en ontwikkelingsprojecten. Daarbij heb ik ervaren dat niet de instrumenten en de uitkomsten bepalend zijn, maar de manier waarop dat wordt vertaald naar de praktijk en hoe de begeleiding in die actie wordt vormgegeven. Als loopbaancoach heb ik zelf die kwaliteit in handen, maar als organisatiepsycholoog kan ik met één actie veel méér mensen tegelijk helpen. Daarom doe ik deze trajecten graag, maar hooguit een paar keer per jaar om 100% betrokken te kunnen zijn.

Wat mensen zeggen over laura Houbolt

Goede resultaten, tevreden cliënten

“Laura heeft bij ons een aantal mensen geholpen met coaching en assessments. Tevens waren de georganiseerde plenaire bijeenkomsten erg nuttig om inzicht te krijgen waar knelpunten in de organisatie zijn, wat hierin de eigen rol/bijdrage van iemand kan zijn en hoe hierin te veranderen. Zonder deze interventie was er bij een aantal mensen veel minder bewustzijn geweest en daardoor een grote kans op uitval. De coachingssessies hebben laten zien dat de eigen regie pakken en reflecteren op je eigen gedrag een grote impact hebben op het dagelijks functioneren.”
HR adviseur in het primair onderwijs
“Ik heb Laura ingeschakeld om twee potentiële medewerkers te testen op geschiktheid. Het advies dat zij gaf was duidelijk en goed onderbouwd waardoor ik een goede keuze heb kunnen maken. Tot op de dag van vandaag functioneert de geselecteerde medewerker goed. Ook maak ik in de dagelijkse omgang met deze medewerker gebruik van de adviezen die zij mij heeft gegeven omtrent zijn wensen en behoeften ten aanzien van zijn werkomgeving. Dit werkt zowel voor mij als mijn medewerker plezierig..”
Directeur bij een financieel adviesbureau
“Ik heb Laura leren kennen als een consciëntieus en kundig professional. Haar dienstverlening kenmerkt zich door een hoge accuratesse, het nakomen van afspraken en kwalitatief goede rapporten. Zij onderscheidt zich in kwalitatieve zin, ten opzichte van andere providers op de volgende competenties: empathie, luisteren, adviseren, doelmatigheid, zorgvuldigheid, integer handelen en flexibiliteit.”
Opdrachtgever in de bouwsector

Meer informatie of kennismaken?

Bel of mail als deze informatie je aanspreekt. Ik maak graag tijd voor een persoonlijke kennismaking.

SPOTLIGHT Loopbaanadvies

Praktijk voor Loopbaancoaching en advies in Haren- Groningen. 
Ben je op zoek naar kwaliteit en diepgang, maar wil je wel een praktisch toepasbaar resultaat? Dan ben je bij Spotlight Loopbaanadvies aan het juiste adres.

© Copyright SPOTLIGHT LOOPBAANADVIES - All Rights Reserved