Outplacement

Met zelfvertrouwen een nieuwe baan verwerven

Soms is het noodzakelijk om afscheid te nemen van een medewerker. In geval van reorganisatie, fusie, bezuiniging of disfunctioneren kan er sprake zijn van (gedwongen) ontslag. Outplacement is een traject, waarin een medewerker wordt begeleid naar een passende baan bij een andere werkgever.

Voor veel mensen roept ontslag emoties op: woede, verdriet, angst en onzekerheid. De nodige vragen passeren de revue:

  • Hoe ga ik mijn loopbaan voortzetten?
  • Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?
  • Het is al een tijd geleden dat ik gesolliciteerd heb, hoe gaat dat tegenwoordig in zijn werk?

Veel mensen krijgen een behoorlijke klap van het nieuws, en willen dat eerst verwerken. Anderen willen zo snel mogelijk weer aan de slag.

Kortom, iedereen ervaart ontslag op zijn eigen manier en heeft zijn eigen wensen en vragen voor de toekomst.

Spotlight Loopbaanadvies heeft als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Samen met de medewerker zetten we een spotlight op diens leven en werk. We onderzoeken waar hij/zij in uitblinkt en waar mogelijkheden liggen. Daarnaast kijken we ook naar de schaduwkant: waar liggen de grenzen van de medewerker? Dit doen we door middel van loopbaangesprekken en het gebruik van erkende psychologische tests en vragenlijsten.

Op basis van deze analyse maken we een plan voor de (nabije) toekomst. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de wensen in de praktijk te brengen. Voor de één betekent dat het verkrijgen van een vergelijkbare baan in dezelfde branche, voor de ander betekent het een omslag in zijn of haar loopbaan.

Een outplacementtraject bij Spotlight Loopbaanadvies is altijd maatwerk. We kijken naar de behoeften, en passen daar de begeleiding en adviezen op aan. Wanneer het zelfvertrouwen van de medewerker een deuk heeft opgelopen, besteden we daar eerst de nodige aandacht aan. Misschien wil hij/zij wel als zelfstandig ondernemer beginnen. Wij onderzoeken met de medewerker de mogelijkheden hiervoor.

Voorop staat dat er concreet toegewerkt wordt naar resultaat, maar wel met respect voor de capaciteiten en omstandigheden van de medewerker. Globaal bestaat een outplacementtraject uit de volgende onderdelen:

  • Analysefase: In kaart brengen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt bereiken. In deze fase komen ook eventuele belemmeringen (zoals angst, gebrek aan vaardigheden, verminderde motivatie etc.) aan bod.
  • Trainingsfase: Voorbereiding op de solliciatiefase door sollicitatieadvies en -training.
  • Coachingsfase: Ondersteuning bij de activiteiten op de arbeidsmarkt door middel van coaching en advies.

Gedurende het traject wordt er regelmatig gerapporteerd over het verloop van de begeleiding en de motivatie en inzet van de kandidaat.

Een oriënterend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. In dit gesprek kunnen we kijken of het klikt, en of de werkwijze u aanspreekt. Neem hiervoor contact op. 

Subpagina''s (1): Privacybeleid
Comments