Coaching

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

Voor medewerkers met vraagstukken op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, biedt Spotlight coaching aan. Coaching is een begeleidingsvorm waarbij de gecoachte samen met de coach werkt aan zijn of haar persoonlijke effectiviteit in het werk.

Een coachingstraject wordt gestart met een uitgebreide intake. Hierin wordt samen met de gecoachte vastgesteld wat het beoogde doel van de coaching is, en aan welk(e) ontwikkelpunt(en) gewerkt gaat worden. Vervolgens wordt er een plan van aanpak vastgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies.

Tijdens de sessies wordt er gewerkt met de input van de gecoachte. Deze brengt bijvoorbeeld werksituaties in, waarmee hij/zij beter wil leren omgaan. De coach stelt vragen ter verduidelijking van het vraagstuk, en prikkelt de gecoachte tot reflecteren, accepteren, het stellen van doelen, het onderzoeken van alternatief gedrag en het uitvoeren van acties.

Het resultaat is dat de gecoachte met meer zelfvertrouwen, de voor hem lastige situaties in het werk opzoekt, en een duidelijke vordering heeft gemaakt in zijn ontwikkeling.

Wanneer?

Coaching is aan de orde bij hulpvragen als:

  • Ik loop steeds tegen dezelfde dingen aan, maar het lukt me niet om het patroon te doorbreken.
  • Ik wil me meer ontspannen voelen in contacten met anderen.
  • Ik wil leren meer voor mezelf op te komen op het werk.
  • Ik wil efficiënter met mijn tijd leren omgaan.
  • Ik zoek naar een betere balans tussen werk en privé.

Een oriënterend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. In dit gesprek kunnen we kijken of het klikt, en of de werkwijze je aanspreekt. Neem hiervoor contact op. 

Comments